T – Trustworthiness

เราให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือในการให้บริการกับลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะสร้างความไว้วางใจผ่านความซื่อสัตย์ ความสมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ สื่อสารอย่างชัดเจนและเปิดเผยเกี่ยวกับงานบริการทุกด้าน เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพที่ดีต่อลูกค้า

Share