บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

Account Channels Holding Group (Public) Co., Ltd.

สำนักงานบัญชี และสำนักตรวจสอบบัญชี

"คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดที่เราทำ"

สำนักงานบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียน และจัดให้มีหลักประกันต่อ สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"บริษัทในเครือ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์"


ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี


หลังจากที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วนฯ ก็จะต้องมีการขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ปัจจุบันการจดทะเบียนพาณิชย์ แบบร้านค้าบุคคล คนเดียวไม่ต้องขอหมายเลขผู้เสียภาษี เพราะใช้หมายเลขบัตรประชาชนของเจ้าของได้เลย หรือจะเรียกว่าผู้จัดการร้านก็ได้ ส่วนนิติบุคคล จะต้องขอหมายเลขภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อย ถ้าหากเกินกำหนด จะมีค่าปรับทางอาญา 1,000 บาท


การขอหมายเลขก็ต้องเตรียมเอกสาร โดยเฉพาะบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ กรณีที่สถานประกอบการเป็นสถานที่เช่า จะต้องมีบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจในการเช่า ทะเบียนบ้านของผู้เช่า และแบบฟอร์มลงลายมือชื่อผู้ให้เช่า ในการยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ แต่ถ้าหากสถานประกอบการเป็นของกรรมการผู้มีอำนาจ ก็ไม่ต้องเตรียมหลักฐานเพิ่ม การขอหมายเลขบัตรผู้เสียภาษีก็ไม่ยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร เพียงแต่ท่านต้องทราบว่า สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตสรรพากรใด และขึ้นกับสรรพากรพื้นที่ใด ก็ไปจดทะเบียนที่นั่น


กรณีให้สำนักงานบัญชีจดทะเบียนจัดตั้ง ควรมอบหมายให้จดพร้อมกัน เพิ่มค่าใช้จ่ายอีกเล็กน้อย เป็นค่าเดินทางและค่าเตรียมเอกสาร


PROMOTION

จดทะเบียนบริษัท 6,666 บาท


(รวมค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่ารับส่งเอกสารแล้ว)

 

แถมฟรีอีก 6 รายการ

1. ฟรี! ตรายาง

2. ฟรี! จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 ทางอินเตอร์เน็ต

3. ฟรี! จด Password (e-filing) เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(จดที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มูลค่า 3,000 บาท

4. พรี! ขอ Password ยื่นแบบภาษี ภ.อ.01 

(จดที่ กรมสรรพากรสำนักงานใหญ่ พหลโยธิน) มูลค่า 3,000 บาท

5. ฟรี! จองชื่อบริษัท

6. ฟรี! บริการอบรมด้านบัญชี และภาษี

บริการรับทำบัญชี รายเดือน

(รวมค่าปิดงบกลางปี และปลายปี และค่ารับส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว)

ให้คำปรึกษาด้านบัญชี โดยอาจารย์ผู้เชื่ยวชาญ

Aree@AccountChannels.com ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รับสมัครพนักงาน

พนักงานบัญชี 24 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยสอบบัญชี 1 ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

พนักงานบุคคล 1 ตำแหน่ง

พนักงานการเงิน 1 ตำแหน่ง

เลขานุการ 1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ตำแหน่ง

โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง

พนักงานไอที 1 ตำแหน่ง

ทนายความ 1 ตำแหน่ง

พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

พนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง

ส่งเมล์มาที่ hr@AccountChannels.com

www.ruththarnun.com
ธรรมะสำหรับทุกคน
www.naratsattharwan.com
บทสวดมนต์สำหรับทุกคน
| สำนักงานบัญชี | จดทะเบียนบริษัท | บริการรับทำบัญชี | บริการตรวจสอบบัญชี | ติดต่อเรา | Link |