บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)

Account Channels (Public) Co., Ltd.

สำนักงานบัญชี และสำนักตรวจสอบบัญชี

"คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดที่เราทำ"

สำนักงานบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียน และจัดให้มีหลักประกันต่อ สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"บริษัทในเครือ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์"

ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

หลังจากที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วน ฯ ก็จะต้องมีการขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ปัจจุบันการจดทะเบียนพาณิชย์ แบบร้านค้าบุคคล คนเดียวไม่ต้องขอหมายเลขผู้เสียภาษี เพราะใช้หมายเลขบัตรประชาชนของเจ้าของได้เลย หรือจะเรียกว่าผู้จัดการร้านก็ได้ ส่วนนิติบุคคล จะต้องขอหมายเลขภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อย ถ้าหากเกินกำหนด จะมีค่าปรับทางอาญา 1,000 บาท

การขอหมายเลขก็ต้องเตรียมเอกสาร โดยเฉพาะบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ กรณีที่สถานประกอบการเป็นสถานที่เช่า จะต้องมีบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจในการเช่า ทะเบียนบ้านของผู้เช่า และแบบฟอร์มลงลายมือชื่อผู้ให้เช่า ในการยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ แต่ถ้าหากสถานประกอบการเป็นของกรรมการผู้มีอำนาจ ก็ไม่ต้องเตรียมหลักฐานเพิ่ม การขอหมายเลขบัตรผู้เสียภาษีก็ไม่ยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร เพียงแต่ท่านต้องทราบว่า สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตสรรพากรใด และขึ้นกับสรรพากรพื้นที่ใด ก็ไปจดทะเบียนที่นั่น

กรณีให้สำนักงานบัญชีจดทะเบียนจัดตั้ง ควรมอบหมายให้จดพร้อมกัน เพิ่มค่าใช้จ่ายอีกเล็กน้อย เป็นค่าเดินทางและค่าเตรียมเอกสาร

PROMOTION

จดทะเบียนบริษัท 6,666 บาท


(รวมค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมดและค่ารับส่งเอกสารแล้ว)

 

แถมฟรีอีก 5 รายการ

1. ฟรี! ตรายาง

2. ฟรี! จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20

3. ฟรี! จด ล.ป. 10.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

4. ฟรี! จด Password (e-filing) เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

(จดที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มูลค่า3,000 บาท

5. ฟรี! จด ภ.อ. 01 password สำหรับยื่นภาษีของลูกค้า

(จดที่ สำนักงานใหญ่กรมสรรพากรพหลโยธิน) มูลค่า 3,000 บาท


 

บริการรับทำบัญชี รายเดือน

(รวมค่าปิดงบกลางปี และปลายปี และค่ารับส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว)

ให้คำปรึกษาด้านบัญชี โดยอาจารย์ผู้เชื่ยวชาญ

Aree@AccountChannels.com ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รับสมัครพนักงาน

พนักงานบัญชี 24 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยสอบบัญชี 1 ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

พนักงานบุคคล 1 ตำแหน่ง

พนักงานการเงิน 1 ตำแหน่ง

เลขานุการ 1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ตำแหน่ง

โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง

พนักงานไอที 1 ตำแหน่ง

ทนายความ 1 ตำแหน่ง

พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

พนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง

ส่งเมล์มาที่ hr@AccountChannels.com

www.ruththarnun.com
ธรรมะสำหรับทุกคน
www.naratsattharwan.com
บทสวดมนต์สำหรับทุกคน
| สำนักงานบัญชี | จดทะเบียนบริษัท | บริการรับทำบัญชี | บริการตรวจสอบบัญชี | ติดต่อเรา | Link |