บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)

Account Channels (Public) Co., Ltd.

สำนักงานบัญชี และสำนักตรวจสอบบัญชี

"คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดที่เราทำ"

สำนักงานบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียน และจัดให้มีหลักประกันต่อ สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สรุปยอดบัญชีรายเดือน

การบริการจัดลงบัญชีรายเดือน หรือรวมทั้งจัดยื่นบัญชีรายเดือน ก็จะส่งผลให้งบทดลองออกมาได้อย่างรวดเร็ว งบทดลอง เปรียบได้กับงบการเงิน ถึงแม้จะไม่ละเอียดเท่า แต่ก็ทำให้เจ้าของกิจการทราบถึงผลดำเนินงาน ณ เวลานั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาทางด้านภาษีได้ทันในรอบบัญชีดังกล่าวเนื่องจากวิธีการทำงานของสำนักงานบัญชี เมื่อได้รับเอกสารจากลูกค้า ระหว่างเดือนจะทำการบันทึกรายการด้วยคอมพิวเตอร์ ในบัญชีรายวันตามเอกสารที่จัดส่งมาที่สำนักงานฯ หลังจากคอมพิวเตอร์ได้รับการบันทึกเป็นที่เรียบร้อย ก็จะทำการประมวลผลไปบัญชีแยกประเภท และประมวลผลต่อไปที่งบทดลอง และกระดาษทำการ เป็นการประมวลผลที่ดูซับซ้อน แต่เมื่อมีการลงบัญชีอย่างต่อเนื่อง และถูกต้องการประมวลผลในแต่ละเดือนจะทราบทันที งบทดลองจะบอกท่านได้ว่า รายได้ และค่าใช้จ่าย ขณะนี้เป็นอย่างไร ท่านเจ้าของกิจการบางท่านอาจจะคิดว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะดูงบทดลอง ทางบริษัทจะมีการแนะนำการดูงบทดลองอย่างง่าย ๆ โดยท่านสามารถดูการดำเนินกิจการขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย มีกำไรหรือขาดทุน กำไรสูงเกินไปเนื่องจากกิจการยังไม่ได้นำส่งเอกสารบางอย่างให้กับสำนักงานบัญชี ขาดทุนสูงเกินไป เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงเกินไป หรือเอกสารเกี่ยวกับรายได้ ยังไมได้จัดส่งให้กับสำนักบัญชีเพื่อบันทึก ทุกอย่างล้วนเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ถ้าหากเวลาในการลงบัญชี เกินกว่ารอบบัญชีดังกล่าว ถ้าหากมีการลงบัญชีเรียบร้อยแล้ว แต่กิจการกำไรมากเกินความเป็นจริง หรือขาดทุนเกินความเป็นจริง ในระหว่างรอบบัญชีนั้นยังสามารถได้รับคำแนะนำจากสำนักงานบัญชี ในการแก้ไขปัญหาได้ทัน การแก้ปัญหาภายหลังเหตุการณ์ในวันที่งบการเงินก็สามารถแก้ปัญหาได้ แต่อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ประเมินจากกรมสรรพากร ตั้งข้อสังเกตอาจเป็นต้นเหตุของการถูกประเมินภาษี

PROMOTION

จดทะเบียนบริษัท 6,666 บาท


(รวมค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมดและค่ารับส่งเอกสารแล้ว)

 

แถมฟรีอีก 5 รายการ

1. ฟรี! ตรายาง

2. ฟรี! จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20

3. ฟรี! จด ล.ป. 10.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

4. ฟรี! จด Password (e-filing) เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

(จดที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มูลค่า3,000 บาท

5. ฟรี! จด ภ.อ. 01 password สำหรับยื่นภาษีของลูกค้า

(จดที่ สำนักงานใหญ่กรมสรรพากรพหลโยธิน) มูลค่า 3,000 บาท


 

บริการรับทำบัญชี รายเดือน

(รวมค่าปิดงบกลางปี และปลายปี และค่ารับส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว)

ให้คำปรึกษาด้านบัญชี โดยอาจารย์ผู้เชื่ยวชาญ

Aree@AccountChannels.com ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รับสมัครพนักงาน

พนักงานบัญชี 24 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยสอบบัญชี 1 ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

พนักงานบุคคล 1 ตำแหน่ง

พนักงานการเงิน 1 ตำแหน่ง

เลขานุการ 1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ตำแหน่ง

โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง

พนักงานไอที 1 ตำแหน่ง

ทนายความ 1 ตำแหน่ง

พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

พนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง

ส่งเมล์มาที่ hr@AccountChannels.com

www.ruththarnun.com
ธรรมะสำหรับทุกคน
www.naratsattharwan.com
บทสวดมนต์สำหรับทุกคน
| สำนักงานบัญชี | จดทะเบียนบริษัท | บริการรับทำบัญชี | บริการตรวจสอบบัญชี | ติดต่อเรา | Link |