บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)

Account Channels (Public) Co., Ltd.

สำนักงานบัญชี และสำนักตรวจสอบบัญชี

"คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดที่เราทำ"

สำนักงานบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียน และจัดให้มีหลักประกันต่อ สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์


บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)
Account Channels (Public) Co., Ltd.

99/99 อาคารออดิเตอร์ แชนแนล แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 (สำนักงานใหญ่) สำนักงานตรวจสอบบัญชี

 

252/120 อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 24 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (สาขาเมืองไทยภัทร) สำนักงานบัญชี

(หน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สุทธิสาร)

โทรด่วน. 1 6 1 1 (Call Center)
มือถือ: 0 8 5 - 6 8 9 - 6 0 0 0
โทรศัพท์: 0 2 - 6 9 4 - 3 6 5 6
โทรสาร: 0 2 - 6 9 3 - 3 3 3 0


Email.    info@AccountChannels.com

Website. www.AccountChannels.com
 


แผนที่

 

PROMOTION

จดทะเบียนบริษัท 6,666 บาท


(รวมค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมดและค่ารับส่งเอกสารแล้ว)
แถมฟรีอีก 5 รายการ

1. ฟรี! ตรายาง


2. ฟรี! จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20


3. ฟรี! จด ล.ป. 10.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี


4. ฟรี! จด Password (e-filing) เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็คทรอนิกส์


(จดที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มูลค่า3,000 บาท


5. ฟรี! จด ภ.อ. 01 password สำหรับยื่นภาษีของลูกค้า


(จดที่ สำนักงานใหญ่กรมสรรพากรพหลโยธิน) มูลค่า 3,000 บาท

บริการรับทำบัญชี รายเดือน

(รวมค่าปิดงบกลางปี และปลายปี และค่ารับส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว)

ให้คำปรึกษาด้านบัญชี โดยอาจารย์ผู้เชื่ยวชาญ

Aree@AccountChannels.com ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รับสมัครพนักงาน

พนักงานบัญชี 24 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยสอบบัญชี 1 ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

พนักงานบุคคล 1 ตำแหน่ง

พนักงานการเงิน 1 ตำแหน่ง

เลขานุการ 1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ตำแหน่ง

โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง

พนักงานไอที 1 ตำแหน่ง

ทนายความ 1 ตำแหน่ง

พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

พนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง

ส่งเมล์มาที่ hr@AccountChannels.com

www.ruththarnun.com
ธรรมะสำหรับทุกคน
www.naratsattharwan.com
บทสวดมนต์สำหรับทุกคน
| สำนักงานบัญชี | จดทะเบียนบริษัท | บริการรับทำบัญชี | บริการตรวจสอบบัญชี | ติดต่อเรา | Link |