บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)

Account Channels (Public) Co., Ltd.

สำนักงานบัญชี และสำนักตรวจสอบบัญชี

"คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดที่เราทำ"

สำนักงานบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียน และจัดให้มีหลักประกันต่อ สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์


จดทะเบียนบริษัท 6,666 บาท


(รวมค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมดและค่ารับส่งเอกสารแล้ว)


PROMOTION แถมฟรี 5 รายการ


*กรุณาดูรายละเอียดด้านข้างสำหรับในเว็บไซต์ หรือด้านล่างสำหร้บในมือถือและแท็บเล็ต เพื่อผลประโยชน์ของคุณลูกค้าเอง


บริการจดทะเบียนบริษัท

เนื่องจากการติดต่อกับทางราชการ มักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนเราขอเสนองานบริการด้านจดทะเบียน ทั่วประเทศ สามารถจัดส่งเอกสารและจดทะเบียนให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์การจดทะเบียน

หากนิติบุคคลใด ๆ ต้องการแก้ไขรายการใด ๆ ที่เคยจดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการขอจดทะเบียนเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือประสงค์จะขอเลิกกิจการ จะต้องดำเนินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ทางราชการสามารถบริหารจัดการข้อมูลนิติบุคคล และอัพเดตรายการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตลอดเวลาอัตราค่าบริการจดทะเบียนที่ให้บริการ

1. จดทะเบียนบริษัท (6,666 บาท)

***รวมค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่าตรายาง และจัดส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว***

บริการจองชื่อนิติบุคคล

บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท

บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน

บริการรับส่งเอกสาร (บริการ Messenger เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนจังหวัดอื่นส่งไปรษณีย์ฟรี)

 

2. จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ (2,999 บาท)

***รวมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว***

บริการจองชื่อนิติบุคคล

บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ

บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน

บริการรับส่งเอกสาร (บริการ Messenger เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนจังหวัดอื่นส่งไปรษณีย์ฟรี)

 

3. จดทะเบียนร้านค้าทั่วไป (666 บาท)

***รวมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว***

- บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียนร้านค้า

- บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ

- บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

- บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

- บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน

- บริการรับส่งเอกสาร (บริการเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

 

4. จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ

เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่แก้ไขกรรมการเข้าออกเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการวัตถุประสงค์รายชื่อผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน

 

5. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จดคณะบุคคล

 

6. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

 

7. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 

8. จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

9. จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร

เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่สถานประกอบการเพิ่ม (ลด) สาขาเปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ

 

10. จดเลิกกิจการ

 

 


ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาทำการ รับบริการจดทะเบียนได้ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล มีบริการพนักงานรับส่งเอกสาร และการรันตีความเร็ว จดทะเบียนให้เสร็จด่วนตามที่คุณต้องการ

บริษัทยึดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลา

จัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย

ทำให้งานออกมามีคุณภาพที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชี และภาษีอากร

ที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี
PROMOTION

จดทะเบียนบริษัท 6,666 บาท


(รวมค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมดและค่ารับส่งเอกสารแล้ว)

 

แถมฟรีอีก 5 รายการ

1. ฟรี! ตรายาง

2. ฟรี! จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20

3. ฟรี! จด ล.ป. 10.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

4. ฟรี! จด Password (e-filing) เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

(จดที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มูลค่า3,000 บาท

5. ฟรี! จด ภ.อ. 01 password สำหรับยื่นภาษีของลูกค้า

(จดที่ สำนักงานใหญ่กรมสรรพากรพหลโยธิน) มูลค่า 3,000 บาท


 

บริการรับทำบัญชี รายเดือน

(รวมค่าปิดงบกลางปี และปลายปี และค่ารับส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว)

ให้คำปรึกษาด้านบัญชี โดยอาจารย์ผู้เชื่ยวชาญ

Aree@AccountChannels.com ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รับสมัครพนักงาน

พนักงานบัญชี 24 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยสอบบัญชี 1 ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

พนักงานบุคคล 1 ตำแหน่ง

พนักงานการเงิน 1 ตำแหน่ง

เลขานุการ 1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ตำแหน่ง

โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง

พนักงานไอที 1 ตำแหน่ง

ทนายความ 1 ตำแหน่ง

พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

พนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง

ส่งเมล์มาที่ hr@AccountChannels.com

www.ruththarnun.com
ธรรมะสำหรับทุกคน
www.naratsattharwan.com
บทสวดมนต์สำหรับทุกคน
| สำนักงานบัญชี | จดทะเบียนบริษัท | บริการรับทำบัญชี | บริการตรวจสอบบัญชี | ติดต่อเรา | Link |