จดทะเบียนบริษัท 6,666 บาท

(รวมค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่ารับส่งเอกสารแล้ว)

แถมฟรี 6 รายการ

  1. ฟรี! ตรายาง
  2. ฟรี! จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 ทางอินเตอร์เน็ต
  3. ฟรี! จด Password (e-filing) เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (จดที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มูลค่า 3,000 บาท
  4. ฟรี! ขอ Password ยื่นแบบภาษี ภ.อ.01 (จดที่ กรมสรรพากรสำนักงานใหญ่ พหลโยธิน) มูลค่า 3,000 บาท
  5. ฟรี! จองชื่อบริษัท
  6. ฟรี! บริการอบรมด้านบัญชี และภาษี

*กรุณาดูรายละเอียดด้านข้างสำหรับในเว็บไซต์ หรือด้านล่างสำหร้บในมือถือและแท็บเล็ต เพื่อผลประโยชน์ของคุณลูกค้าเอง


บริการจดทะเบียนบริษัท

เนื่องจากการติดต่อกับทางราชการ มักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนเราขอเสนองานบริการด้านจดทะเบียน ทั่วประเทศ สามารถจัดส่งเอกสารและจดทะเบียนให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว


วัตถุประสงค์การจดทะเบียน

หากนิติบุคคลใด ๆ ต้องการแก้ไขรายการใด ๆ ที่เคยจดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการขอจดทะเบียนเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือประสงค์จะขอเลิกกิจการ จะต้องดำเนินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ทางราชการสามารถบริหารจัดการข้อมูลนิติบุคคล และอัพเดตรายการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา


อัตราค่าบริการจดทะเบียนที่ให้บริการ

1. จดทะเบียนบริษัท (6,666 บาท)

***รวมค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่าจัดส่งเอกสารแล้ว***

บริการจองชื่อนิติบุคคล

บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท

บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน

บริการรับส่งเอกสาร (บริการ Messenger เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนจังหวัดอื่นส่งไปรษณีย์ฟรี)

 

2. จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ (2,999 บาท)

***รวมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว***

บริการจองชื่อนิติบุคคล

บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ

บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน

บริการรับส่งเอกสาร (บริการ Messenger เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนจังหวัดอื่นส่งไปรษณีย์ฟรี)


3. จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ

เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่แก้ไขกรรมการเข้าออกเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการวัตถุประสงค์รายชื่อผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน

 

4. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จดคณะบุคคล

 

5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

 

6. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 

7. จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

8. จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร

เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่สถานประกอบการเพิ่ม (ลด) สาขาเปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ

 

9. จดเลิกกิจการ

ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาทำการ รับบริการจดทะเบียนได้ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล มีบริการพนักงานรับส่งเอกสาร และการรันตีความเร็ว จดทะเบียนให้เสร็จด่วนตามที่คุณต้องการ

บริษัทยึดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลา
จัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทำให้งานออกมามีคุณภาพที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชี และภาษีอากร
ที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี

บริการรับทำบัญชี รายเดือน

(รวมค่าปิดงบกลางปี และปลายปี และค่ารับส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว)

ให้คำปรึกษาด้านบัญชี โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

Aree@AccountChannels.com ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รับสมัครพนักงาน

พนักงานบัญชี 24 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยสอบบัญชี 1 ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

พนักงานบุคคล 1 ตำแหน่ง

พนักงานการเงิน 1 ตำแหน่ง

เลขานุการ 1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ตำแหน่ง

โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง

พนักงานไอที 1 ตำแหน่ง

ทนายความ 1 ตำแหน่ง

พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

พนักงานต้อนรับ 1 ตำแหน่ง

ส่งเมล์มาที่ hr@AccountChannels.com

www.luangta.com
หลวงตามหาบัว

www.ruththarnun.com
ธรรมะสำหรับทุกคน

www.naratsattharwan.com
บทสวดมนต์สำหรับทุกคน

สำนักงานบัญชี | จดทะเบียนบริษัท | บริการรับทำบัญชี | บริการตรวจสอบบัญชี | ติดต่อเรา