เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท
“คุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดที่เราทำ”
เรามุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศ และเป็นอันดับ 1
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs เป็นสำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านการทำงาน การให้บริการ และธรรมาภิบาล
อันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรานั้นพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

“เราจะเป็นทางเลือกแรก และทางเลือกเดียวของลูกค้าเสมอ”

  • กล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีที่เหมาะสม
  • เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าอยู่เสมอ
  • ทำงานเป็นทีม
  • มีมุมมองที่กว้างไกล
  • มีเหตุผล
  • มุ่งเน้นผลงาน
  • เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • ซื่อสัตย์มีคุณธรรม

ภารกิจของ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จํากัด (มหาชน) สำนักงานบัญชี บริการเปิดบริษัท รับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี

“เราเป็นองค์กรที่รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในมาตราฐานสูงสุดแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทภิบาล เราทุ่มเทคิดค้นและนำเสนอบริการทางการบัญชีอันเป็นที่ยอมรับ และสร้างความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ให้แก่ลูกค้าเรา พร้อมอุทิศ และลงทุนเพื่อบุคลากรของเราให้ได้รับการพัฒนา ในทุกโอกาสเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของการบัญชี”

Core Value “QUALITY”

ทำความเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการเงินของลูกค้าและให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการระบุขอบเขตของธุรกิจที่สามารถปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพทางการเงินที่ดีขึ้น การพัฒนากลยุทธ์และแผนทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้บรรลุเป้าหมาย

Q – Quest

การเข้าใจลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่ง และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า ลูกค้าทุกคนมีความต้องการและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เราเข้าใจด้วยว่าการสื่อสารที่ชัดเจนและความโปร่งใส เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจกับลูกค้า

U – Understanding

เราให้ความสำคัญกับความแม่นยำและความถูกต้องในการทำบัญชีเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการทำบัญชีของลูกค้านั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มอบความอุ่นใจให้กับลูกค้าเชื่อถือได้ และถูกต้อง ทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้เกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจ

A – Accuracy

เราให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า และภักดีต่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

L – Loyalty

บริการทำบัญชีต้องดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและบันทึกทางการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ มีความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและบันทึกทางการเงินทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงหรือการถูกโจรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต

I – Integrity

เราให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือในการให้บริการกับลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะสร้างความไว้วางใจผ่านความซื่อสัตย์ ความสมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ สื่อสารอย่างชัดเจนและเปิดเผยเกี่ยวกับงานบริการทุกด้าน เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพที่ดีต่อลูกค้า

T – Trustworthiness

ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งหมายถึงการให้ความสำคัญ กับความต้องการและความสนใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกค้า ซึ่งรวมถึงการตอบคำถามและข้อกังวลของลูกค้า และการทำงาน ร่วมกันกับลูกค้าเพื่อพัฒนาโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

Y – Yield