คำถามที่พบบ่อย FAQs

สำนักงานบัญชี บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)
ให้บริการเปิดบริษัท รับทำบัญชี ปรึกษาฟรี!

สำนักงานบัญชี บริการเปิดบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ภาษีอากรครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพผู้มากด้วยประสบการณ์ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เต็มใจให้คำปรึกษา พร้อมบริการท่านด้วยคุณภาพ 

 • บริการเปิดบริษัท
 • บริการทำบัญชี และยื่นแบบภาษี
 • วางแผนภาษี
 • ให้คำปรึกษา
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รูปน้องเฟรนด์ ACC
 • การเปิดบริษัทมี 2 ประเภท ได้แก่ ทะเบียนพาณิชย์และนิติบุคคลทะเบียนพาณิชย์ (บุคลธรรมดา) เหมาะสำหรับกิจการขนาดเล็กที่มีมูลค่ากิจการไม่สูงมากทะเบียนนิติบุคคล เหมาะสำหรับกิจการที่มีผู้ประกอบการร่วมกัน 2 คน การกระทำทุกอย่างจะเป็นไปในนามกิจการ
 • 5 วันทำการ หากใช้บริการกับบริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ให้จัดการแทนเพื่อความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเปิดบริษัท ใช้เวลาเพียง 5 วัน เท่านั้น ถือว่าสะดวกและตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่ง

เอกสารที่ต้องเตรียม เบื้องต้น ในการเปิดบริษัท บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท
 • สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
 • ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งบริษัทจำกัด เพียง 6,666 บาท (รวมค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียนทั้งหมด และค่ารับส่งเอกสารแล้ว) ไม่ว่าทุนของคุณจะเท่าไรก็ตาม
 • กฎหมายใหม่ได้ลดจำนวนของผู้เริ่มก่อการและตั้งบริษัทจำกัด ขั้นต่ำเหลือ 2 คน ทำให้สามารถจดบริษัท 2 คน ได้แล้ว
 • บริษัทจำกัด มีกรรมการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป บริษัทมหาชน มีกรรมการมากเท่าไรก็ได้ แต่ห้ามน้อยกว่า 5 คน
 • หุ้นจะต้องมีราคาไม่น้อยกว่า 5 บาท ต่อ 1 หุ้น และต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คน ดังนั้น ทุนขั้นต่ำสุดของบริษัทก็คือ 10 บาท จึงจะสามารถจัดตั้งบริษัทได้ แต่เพื่อความน่าเชื่อถือ ควรมีเงินทุนขั้นต่ำ 100,000 – 1,000,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ
 • ภาษี สำหรับเจ้าของธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล ทั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัท และบริษัทจำกัดมหาชน โดยมีอัตราภาษีอยู่ที่ 5% – 20% โดยขึ้นอยู่กับขนาดและรายได้ของธุรกิจ การยื่นภาษีกลางปี (ภ.ง.ด. 51) และการยื่นภาษีปลายปี (ภ.ง.ด.50) และอัตราภาษีของนิติบุคคล
 • ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% และคนไทยต้องถือหุ้นอย่างน้อย 51%
 • อายุของผู้ที่เป็นกรรมการบริษัทนั้น กฏหมายไม่มีข้อกำหนดเรื่องอายุ แต่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ต้องบรรลุนิติภาวะ
  คือ มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถ้าต่ำกว่า 20 ปีเจ้าหน้าที่จะไม่รับเปิดบริษัทให้