บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

อย่ารอ..ก่อนงบการเงิน จะเกิดปัญหา “ ปิดงบไม่ทัน ส่งงบล่าช้า ”

เราพร้อมดูแลครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ ด้วยทีมงานผู้สอบ CPA กว่า 60 ท่าน

การบริการ

บริการตรวจสอบบัญชี-งบการเงินประจำปี ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

บริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

บริการตรวจสอบบัญชีพิเศษตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี