บริการเปิดบริษัท

บริการเปิดบริษัท ราคา 6,666 บาท

(รวมค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่าจัดส่งเอกสารแล้ว)

แถมฟรี 6 รายการ

– ตรายาง
– จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 ทางอินเตอร์เน็ต
– จด Password (e-filing) เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
– ขอ Password ยื่นแบบภาษี ภ.อ.01
– จองชื่อบริษัท
– บริการอบรมด้านบัญชี และภาษี

ผู้ประกอบการที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ หรือทำธุรกิจอยู่แล้ว ในปัจจุบันยังทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาแล้วต้องการเปิดบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ หรือการขยายธุรกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ เนื่องจากการทำธุรกิจในรูปบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการทำธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา

 เนื่องจากการติดต่อกับทางราชการ มักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนเราขอเสนองานบริการด้านเปิดบริษัทให้บริการทั่วประเทศ สามารถจัดส่งเอกสารให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว