สำนักงานบัญชี
บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)
ยินดีต้อนรับ SMEs ทุกท่าน

บริการเปิดบริษัท
ราคา 6,666 บาท

เราให้ความสำคัญกับคุณภาพในการให้บริการ
ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ไร้ความกังวล
ใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ
ของเราเพื่อรับบริการ
บทความของเรา

บทความ

12พ.ค., 23

6 ขั้นตอน เปิดบริษัท

ผู้ประกอบการเริ่มทำธุรกิจเริ่มมองเห็นความจำเป็นของการเปิดบริษัท เมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตขึ้น การเปิดบริษัท ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และยังใช้เป็นหลักฐานเพื่อยื่นขอสินเชื่อต่างๆ โดยการเปิดบริษัทมีด้วยกัน 6 ขั้นตอน
27เม.ย., 23

ควรรู้ 5 เรื่อง ก่อนตัดสินใจเปิดบริษัท

ผู้ประกอบการมีความประสงค์จะเปลี่ยนจากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา มาเป็นเป็นนิติบุคคล หรือต้องการเปิดบริษัทเป็นนิติบุคคล ควรพิจาณาปัจจัยหลักๆ 5 เรื่องนี้
09เม.ย., 23

ทำไม? ธุรกิจ ต้องตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชี ตามกฎหมาย หน้าที่ของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบงบการเงิน และนำส่งงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้น