บริการจดเปลี่ยนแปลง กรมสรรพากร

 ให้บริการรับเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายการ กับกรมสรรพากร

 – จดเปลี่ยนแปลงชื่อ

– จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานประกอบการ

 – จดเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด สาขา

– จดเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ

การจดเปลี่ยนแปลงเกือบทุกรายการ หากบริษัทมีการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือบริษัทมีการขึ้นประกันสังคมด้วย หลังจากจดเปลี่ยนแปลงที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จะต้องไปเปลี่ยนแปลงที่กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคมด้วย การคิดบริการ จะคิดค่าบริการแต่ละรายการ ซึ่งทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิด 2 รายการขึ้นไป