บริการจดเปลี่ยนแปลง กรมพัฒนาธุรกิจฯ

ให้บริการรับจดเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายการ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

– จดเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราบริษัท

– จดเพิ่มทุน/ลดทุน

– จดเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของบริษัท

– จดเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

– จดเปลี่ยนแปลงเพิ่มวัตถุประสงค์

– จดเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น ฯลฯ

การจดเปลี่ยนแปลงเกือบทุกรายการ หากบริษัทมีการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือบริษัทมีการขึ้นประกันสังคมด้วย หลังจากจดเปลี่ยนแปลงที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จะต้องไปเปลี่ยนแปลงที่กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคมด้วย การคิดบริการ จะคิดค่าบริการแต่ละรายการ ซึ่งทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิด 2 รายการขึ้นไป