บริการ

12ม.ค., 23

อยากเลิกกิจการ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

เมื่อตกลงที่จะปิดกิจการแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ การเคลียร์ภาระต่าง ๆ เช่น ตรวจสอบว่าเรายังมีลูกหนี้การค้าหรือหนี้สินอื่นๆ หรือไม่ เมื่อเคลียร์เรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการจดเลิกและชำระบัญชี และต้องเช็คด้วยว่าบริษัทได้จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หากเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะมีขั้นตอนในการแจ้งเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย