จดเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัท ยุ่งยากหรือไม่

จดเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัท ยุ่งยากหรือไม่

การจดเปลี่ยนแปลงเกือบทุกรายการ หากบริษัทมีการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือบริษัทมีการขึ้นประกันสังคมด้วย หลังจากจดเปลี่ยนแปลงที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จะต้องไปเปลี่ยนแปลงที่กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคมด้วย การคิดค่าบริการ จะคิดค่าบริการแต่ละรายการ ซึ่งทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิด 2 รายการขึ้นไป เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ก็ต้องเปลี่ยนตราประทับ รวมแล้ว 2 รายการ แต่อย่าลืมว่ามีรายการที่ต้องไปเปลี่ยนแปลงที่กรมสรรพากร คือการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประกอบการ 1 รายการ และต้องไปเปลี่ยนแปลงที่สำนักงานประกันสังคม เปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการอีก 1 รายการ การเปลี่ยนแปลงทะเบียนผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในส่วนแจ้งเปลี่ยนแปลงที่กรมสรรพากรจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งถ้าหากการเปลี่ยนแปลงกระทำหลังจาก 15 วันจะมีค่าปรับเกิดขึ้น แต่บางรายการถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีการจดเปลี่ยนแปลงที่กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม

รับคำปรึกษาฟรี!

โทรปรึกษา Call Center 1611, 1493

รับคำปรึกษา