เปิดบริษัท ต้องมีทุนเท่าไหร่?

ทุนจดเปิดบริษัทขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้คือ การเปิดบริษัทจะต้องมีหุ้นขั้นต่ำอยู่ที่หุ้นละ 5 บาท ขึ้นไป

การจัดตั้งบริษัทต้องมีหุ้นส่วนขั้นต่ำ 2 คน ในการเปิดบริษัท ดังนั้น หากหุ้นส่วนมีคนละ 1 หุ้น และหุ้นขั้นต่ำอยู่ที่หุ้นละ 5 บาท แสดงว่าทุนในการเปิดบริษัทขั้นต่ำก็คือ 10 บาท ส่วนใหญ่จะนิยมกันเปิดบริษัทด้วยทุน 100,000 – 1,000,000 ล้านบาท เพื่อความน่าเชื่อถือ ขึ้นอยู่กับมูลค่าธุรกิจ หรือมูลค่างานของธุรกิจ การชำระหุ้นนั้น กฎหมายระบุไว้ว่าการชำระหุ้นจะต้องชำระไม่ต่ำกว่า 25 เปอร์เซ็นต์

รับคำปรึกษาฟรี!

บริการเปิดบริษัท 6,666 บาท (รวมค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่ารับส่งเอกสารแล้ว)

โทรปรึกษา Call Center 1611, 1493

รับคำปรึกษา